UVJETI KORIŠTENJA:

 1. Kupovinom ulaznica preko KLUBIKON prodajnog sustava prihvaćate dolje navedene uvjete korištenja.

 2. Kupovinom ulaznica preko KLUBIKON prodajnog sustava dajete privolu da Vam KLUBIKON šalje besplatne obavijesti putem elektronske pošte ili putem bilo drugih kontakt podataka koji su ostavljeni prilikom kupnje ulaznica ili drugog načina korištenja naših usluga, sve do povlačenja pristanka koji mora biti poslan elektroničkim putem na adresu info@klubikon.com nakon čega će KLUBIKON ishoditi brisanje osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja.

 3. Svi osobni podaci koje KLUBIKON prikupi od fizičkih i pravnih osoba tijekom registracije i kupovine biti će pažljivo obrađeni i zaštićeni sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Pravilniku o zaštiti osobnih podataka i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  - Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR, dok KLUBIKON ne odgovara za štetu ili ostale povrede koje mogu nastati posjedovanjem lažnih i/ili netočnih podataka.

 4. Pisanim zahtjevom na adresu info@klubikon.com možete u svakom trenutku zatražiti informacije o obrađenim osobnim podacima, o svrsi obrade, roku pohrane, uložiti prigovor na obradu osobnih podataka i uskratiti daljnju privolu za obradu osobnih podataka.

 5. Ulaznice kupljene preko KLUBIKON prodajnog sustava  plaćaju se kreditnom karticom odjednom, putem PayPal transfera, a uplatom ukupne cijene ulaznice kupac postaje njenim vlasnikom.

 6. Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora temeljem odredbe čl. 79. st. 1. t. 12. Zakona o zaštiti potrošača budući da se radi o pružanju usluge koja se događa u točno određeno vrijeme.

 7. Kupac ima pravo na povrat uplaćene cijene ulaznice u slučaju propusta na strani organizatora koji se odnose na bitne promjene mjesta, vremena i sadržaja događaja, s time da kupac u svakom slučaju gubi pravo na povrat cijene ulaznice ako takav zahtjev koji mora sadržavati sve podatke i razloge na temelju kojih se može postupiti u slučaju povrata ne podnese na adresu info@klubikon.com najkasnije 24 sata prije početka događaja.

 8. KLUBIKON nije organizator događaja zbog čega nije odgovoran kupcu za povrat uplaćene cijene ulaznice, ali će u roku od daljnjih 24 sata potpuni i pravovremeni zahtjev Kupca koji traži povrat novca proslijediti Organizatoru događaja na daljnju obradu.

 9. Na istaknutu cijenu ulaznice dodatno se naplaćuje jednokratna naknada za korištenje usluga kupovine u iznosu od 10 (deset) kuna čime se pokrivaju administrativni i materijalni troškovi.

 10. Kupljene i plaćene ulaznice kupcu se dostavljaju poštom putem preporučene pošiljke ili elektroničkom poštom na adrese dostavljene prilikom naručivanja, s tim da KLUBIKON neće odgovarati kupcu za pravilnu i urednu dostavu ulaznica od strane vanjskih kurirskih službi.

 11. Za sve sporove koji ne mogu biti riješeni sporazumom, nadležan je sud u Splitu.